DETSKÉ BODY NA DEŇ DETÍ - Svadobčania - Tým ženicha