Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “VOP”) spoločnosti Skvělý obchod s.r.o. pre internetový obchod dostupný na www.povidlo.sk. Reklamačný poriadok je určený iba pre zákazníka spotrebiteľa. Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľ, sa rozumie každý človek (fyzická osoba), ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára s nami zmluvu, alebo s nami inak jedná (ďalej len tiež len „spotrebiteľ“).  

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na +421 250 203 081  alebo e-mailom: info@povidlo.sk. 

 

Tu nájdete základný návod, ako najlepšie postupovať v prípade reklamácie, vrátenia, výmeny: 

V prípade vrátenia alebo výmeny tovaru ho zašlite v pôvodnom a nepoškodenom stave tak, aby nenieslo žiadne známky používania. Uistite sa, že je v pôvodnom obale a opatrené všetkými visačkami. Potom je postup rovnaký pre všetky možnosti. 

1. Vyplňte reklamačný formulár alebo formulár na vrátenie a výmenu. Vyplníte všetky potrebné údaje na vrátenie, výmenu tovaru alebo reklamáciu. Naša zákaznícka podpora Vás bude kontaktovať. 

2. Vrátenie cez Packeta. Môžete využiť na vrátenie tovaru alebo reklamácie náš kód cez Packeta. Kód pre vrátenie bude uvedený pri vašej objednávke. Tento spôsob dopravy je na naše náklady. 

 

1 V TEJTO ČASTI SA DOČÍTAJTE, AKO BY MALO NAŠE TOVAR VYPADAŤ PRI PREVZATÍ  

1.1 Aké má mať náš tovar vlastnosti v okamihu jeho prevzatia? Zodpovedáme Vám za to, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä zodpovedáme za to, že v čase, keď tovar prevezmete: 

1.1.1 má tovar vlastnosti, ktoré sme si dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré sme my, alebo výrobca popísali alebo ktoré ste očakávali s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nami či výrobcom vykonávané, 

1.1.2 sa tovar hodí na účel, ktorý na jej použitie uvádzame alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa, 

1.1.3 tovar zodpovedá kvalitou alebo vykonaním dohodnutej strany, alebo vykonaniu dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, 

1.1.4 je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, 

1.1.5 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. 

1.2 Predpoklad, že tovar je chybný. Pokiaľ sa vada prejaví v priebehu 12 mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí, pokiaľ nepreukážeme opak. 

2 TU SA DOZVIETE, V AKÝCH SITUÁCIÁCH NEBUDE VAŠA REKLAMÁCIA UZNÁNA  

2.1 Za aké vady nezodpovedáme? Nezodpovedáme Vám za chyby v týchto prípadoch 

2.1.1 ak je vada na tovar v dobe prevzatia a pre takú vadu je dojednaná zľava z kúpnej ceny,  

2.1.2 vada vznikla na tovare opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru,  

2.1.3 je spôsobená Vami a vznikla nesprávnym skladovaním, nesprávnou údržbou, Vaším zásahom či mechanickým poškodením, to všetko v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, inými vplyvmi prostredia a je takto priamo nami alebo výrobcom určené (spravidla na príbalovom letáku / etikete tovaru ) alebo to vyplýva z právnych predpisov, 

2.1.4 tovar, ktorý bol zákazníkom upravený a ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy, 

2.1.5 používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené, alebo vyplýva z právnych predpisov, 

2.1.6 chyba vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo náš vplyv (napr. živelná udalosť). 

2.2 V akých prípadoch nám nemôžete tovar vrátiť?  

2.2.1 balený tovar, ktorý nie je možné z hygienických dôvodov znovu použiť, alebo u už použitého tovaru (napr. ak poškodí zákazník ochranný obal tovaru alebo ak poruší bezpečnostný uzáver alebo ak môže dôjsť k inej kontaminácii tovaru); 

2.2.2 iný tovar, kedy je tovar vybavený hygienickým či iným utesneným obalom a z hygienických či zdravotných dôvodov ho nie je možné vracať; 

2.2.3 pokiaľ bol nami dodaný tovar nenávratne zmiešaný s iným tovarom; 

2.2.4 tovar, ktorý bol upravený podľa Vášho priania 

2.3 Pokiaľ nám budete chcieť vrátiť už rozbalený tovar, ktorý bol opatrený hygienickým obalom. Máme záujem na dodržiavaní platných hygienických noriem. Môže nastať situácia, kedy nám budete chcieť vrátiť tovar (odstúpiť od kúpnej zmluvy), u ktorého bol porušený hygienický alebo utesnený obal a tovar už nemožno znova použiť (nebude sa jednať o prípady, kedy Vám dorazil tovar napr. poškodený počas prepravy). Súhlasíte, že sme v týchto prípadoch (kedy nám dorazí späť napr. tovar vyňatý z hygienického obalu, že tovar nemožno znova použiť) oprávnení odmietnuť vrátený tovar a na Vaše náklady Vám ho poslať späť. Ak to nebude možné (napr. z hygienických dôvodov alebo z dôvodu porušenia ochranného obalu), sme oprávnení tovar bezodkladne zlikvidovať. 

3 NA ČO SI DÁVAŤ POZOR PRI PREVZATÍ TOVARU? 

3.1 Prekontrolujte, obsah nášho balíčka. Pri prevzatí tovaru ho skontrolujte a presvedčte sa o jeho vlastnostiach (najmä či ste obdržali správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú akosť, či tovar vo svojom balení obsahuje všetko, čo obsahovať má).  

3.2 Kedy nebudete môcť tovar reklamovať. Neprislúcha Vám práva z chybného plnenia, pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú: 

3.2.1 ste museli s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzavretí kúpnej zmluvy, alebo 

3.2.2 pokiaľ je tovar odovzdaný neskôr ako pri uzavretí kúpnej zmluvy, potom priamo pri jeho prevzatí, alebo 

3.2.3 ak ste pred prevzatím tovaru vedeli, že tovar má vadu, alebo 

3.2.4 ak ste chybu sami spôsobili. 

4 BOL TOVAR POŠKODENÝ POČAS PREPRAVY? 

4.1 Kontrola obalu pred prevzatím tovaru od prepravcu, pri prevzatí. Pri prevzatí zásielky od doručovateľa skontrolujte neporušenosť obalu. Prevzatím zásielky potvrdzujete, že ste zásielku prevzali bez zjavných vád. Pokiaľ je obal poškodený, oznámte to priamo prepravcovi a spíšte zápis o škode. Zásielku si ponechá doručovateľ. Jedná sa o najjednoduchší spôsob vybavenia reklamácie poškodenej zásielky, zásielka nám bude prepravcom obratom vrátená a Vám bude zaslaná zásielka nová.  

4.2 Zistíte, že bol tovar poškodený až po rozbalení balíčka. Ako postupovať? Informujte nás ihneď po prevzatí a zistení vady, najneskôr do 3 dní od prevzatia zásielky. Ideálne prostredníctvom reklamačného formulára. Ponúkame našim zákazníkom možnosť využiť zjednodušený proces reklamácie prostredníctvom služby Retino dostupné zde. Uveďte v ňom svoje osobné identifikačné údaje, e-mail, z ktorého ste tovar objednávali a identifikujte tovar, ktorý zahrniete do reklamácie. Ideálne prosím priložte aj kópiu nákupného dokumentu (napr. faktúry), fotodokumentáciu vady a popis problému, ktorý ste na tovare objavili. Všetky tieto informácie môžu prispieť k rýchlejšiemu vybaveniu Vašej reklamácie.  

4.3 Kedy už nebudeme môcť uplatňovať reklamáciu prepravy? Prosím vezmite na vedomie, že pokiaľ reklamáciu oznámite štvrtý (4) a nasledujúci deň od prevzatia zásielky, nebude s veľkou pravdepodobnosťou takáto reklamácia uznaná prepravcom. V dôsledku Vašej neskorej reklamácie poškodenej zásielky nám môže vzniknúť škoda (poškodená zásielka nebude preplatená prepravcom pre Vašu neskorú reklamáciu), takto vzniknutú škodu sme oprávnení po Vás vymáhať. Zásielku uchovajte a urobte jej fotodokumentáciu (aby bolo zreteľne vidieť poškodený tovar, obal, výplň).  

4.4 Aký bude postup, keď nám všetko oznámite? Po vyplnení reklamačného formulára poškodenej zásielky obdržíte potvrdenie na Váš e-mail, následne sa s Vami telefonicky spoja pracovníci nášho zákazníckeho servisu, aby sa s Vami dohodli na ďalšom postupe. Spravidla to zvládame do 3 pracovných dní. Môžete nás kedykoľvek telefonicky kontaktovať na telefónnom čísle +421 250 203 081, alebo na e-maile info@povidlo.sk, abyste si overili, aký je stav Vašej reklamácie. 

5 AK VÁM PRIŠLO NIEČO INÉ, NEŽ STE SI U NÁS OBJEDNALI, AKO POSTUPOVAŤ?  

5.1 Ako postupovať a čo od vás budeme potrebovať vedieť? V prípade, že ste obdržali zle zaslaný tovar, nesprávne množstvo či iné farebné prevedenie, prípadne úplne iný tovar, ktorý ste si neobjednali a pod., kontaktujte nás najlepšie e-mailom: info@povidlo.sk, písomne alebo pomocou zjednodušeného procesu reklamácie prostredníctvom služby Retino dostupné zde. Uveďte v ňom svoje osobné identifikačné údaje, e-mail, z ktorého ste tovar objednávali a identifikujte tovar, ktorý ste obdržali zle. Ideálne prosím priložte aj kópiu nákupného dokumentu (napr. faktúry), fotodokumentáciu vady a popíšte vzniknutú chybu vlastnými slovami a uveďte, čo všetko bolo obsahom balenia pri odovzdaní. Snažíme sa predchádzať takýmto chybám, starostlivo kontrolujeme odoslaný tovar, ale ani my nie sme úplne neomylní. Za vzniknuté nezrovnalosti v objednávke sa vopred ospravedlňujeme a urobíme všetko pre to, aby proces reklamácie bol pre Vás čo najpohodlnejší a z našej strany čo možno najrýchlejší. 

5.2 Čo bude prebiehať potom? Po vyplnení a odoslaní reklamačného formulára prostredníctvom služby Retino poškodenej zásielky obdržíte potvrdenie na Váš e-mail. My všetko čo najrýchlejšie skontrolujeme a budeme Vás kontaktovať, aby sme dohodli ďalší postup. Môžete nás kedykoľvek telefonicky kontaktovať na telefónnom čísle +421 250 203 081, alebo na e-maile info@povidlo.sk, aby ste si overili, že už prebieha vybavovanie Vašej požiadavky. 

6 ZISTENIE CHYBY TOVARU V DOBE 14 OD JEHO PREVZATIA 

6.1 Výmena a vrátenie tovaru je možná do 14 dní od prevzatia tovaru. Máme záujem na tom, aby naši zákazníci boli spokojní. Vyskúšali si, či im sedí veľkosť, farba a strih. Niekedy môže byť náš tovar aj darček, ktorý nakúpite s predstihom. Preto nad rámec zákonnej povinnosti umožňujeme našim zákazníkom odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo výmenu tovaru v predĺženej dobe 14 dní od prevzatia tovaru. Na vrátenie tovaru alebo tovaru, ktorý je určený na výmenu, sa vzťahujú všetky podmienky uvedené v tomto reklamačnom poriadku.  

6.2 Zistím vadu tovaru v dobe 14 dní od jeho prevzatia. Pokiaľ zistíte vadu dodaného tovaru v lehote 14 dní od jeho prevzatia, kontaktujte nás najlepšie e-mailom: info@povidlo.sk, písomne alebo pomocou reklamačného formulára prostredníctvom služby Retino. 

6.3 Môže dôjsť k zníženiu hodnoty tovaru? V lehote 14 dní od prevzatia tovaru Vám garantujeme právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo tovar vymeniť za iný. Tovar je ale v takom prípade nutné vrátiť späť nepoškodený, prípadne v utesnenom či hygienickom obale. To v prípade, keď ste počas 14 dní od prevzatia tovaru zistili jeho vadu, nebudete môcť splniť. Prosím vezmite na vedomie, že podľa platných právnych predpisov zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru. S ohľadom na uvedené Vám odporúčame ako najvhodnejší postup chybne dodaný tovar (prípadne tovar, ktorý mohol byť poškodený dôsledkom prepravy) reklamovať. Nemusíte mať obavu, že by proces reklamácie trval dlhšie, než náš proces na vrátenie tovaru v lehote 14 dní od prevzatia. 

6.4 Čo bude nasledovať? Po vyplnenie reklamačného formulára obdržíte potvrdenie na Váš e-mail, následne sa s Vami spravidla telefonicky spoja pracovníci nášho zákazníckeho oddelenia, aby sa s Vami dohodli na ďalšom postupe. Spravidla to zvládneme do 3 pracovných dní. Môžete nás kedykoľvek telefonicky kontaktovať na telefónnom čísle +421 250 203 081, alebo na e-maile info@povidlo.sk, abyste si overili, že už prebieha vybavovanie reklamácie. 

7 ZISTENIE CHYBY TOVARU PO UPLYNUTÍ 14 DNÍ OD JEHO PREVZATIA - REKLAMÁCIA 

7.1 Kedy reklamovať chybný tovar. Právo z vady tovaru (reklamovať ho) ste povinní u nás uplatniť ihneď, bez zbytočného odkladu po tom, čo sa vada objavila. V opačnom prípade by Vám súdom nebolo priznané právo z chybného plnenia. Pokiaľ vadu neuplatníte včas, nemôžete z dôvodu jej existencie odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ste oprávnení uplatniť právo z vady, ktorá sa u spotrebného tovaru vyskytne, v dobe 24 mesiacov od prevzatia 

7.2 Čo sa bude diať po uplynutí 24 mesiacov? Po márnom uplynutí tejto lehoty (24 mesiacov) právo z vady tovaru uplatniť nemožno. Pokiaľ je to u daného tovaru možné, táto lehota sa predlžuje o dobu, počas ktorej ste nemohli tovar používať, pretože bolo v procese oprávnenej reklamácie. Aj keď sa snažíme vybaviť reklamácie vždy k Vašej spokojnosti, s niektorými výrobkami treba zaobchádzať podľa pokynov uvedených na obale/etikete/v písomnej informácii - v opačnom prípade sa poškodí. Aj keď ešte v týchto prípadoch neuplynula doba 24 mesiacov nemôžeme Vašu reklamáciu uznať (bod 2.1.3 alebo bod 2.1.5 tohto reklamačného poriadku).  

7.3 Čo mám urobiť pre uplatnenie chyby tovaru? Za účelom uplatnenia práv z vád tovaru vyplníte a odošlite tento online reklamačný formulár prostredníctvom služby Retino, napíšete e-mailom na info@povidlo.sk alebo písomne, kde uvediete najmä 

7.3.1 meno a priezvisko; 

7.3.2 e-mail, z ktorého ste tovar objednávali; 

7.3.3 telefónne číslo; 

7.3.4 identifikáciu tovaru, ktorý zahrniete do reklamácie; 

7.3.5 popíšte vzniknutú vadu vlastnými slovami; 

7.3.6 zvolený spôsob vybavenia reklamácie, pričom zvolený spôsob vybavenia reklamácie nie je zákazník oprávnený zmeniť bez nášho predchádzajúceho súhlasu; 

7.3.7 Vašu adresu pre prípadné vrátenie tovaru po uzavretí reklamačného procesu. 

7.4 Potvrdíme prijatie reklamácie. Po vyplnení a odoslaní formulára na uplatnenie práva z vád tovaru od nás obdržíte na Váš e-mail potvrdenie o jeho prijatí. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy od Vás obdržíme údaje o uplatnení reklamácie tovaru. 

7.5 Kde môžem tovar reklamovať? Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci konkrétne uplatniť najmä na akejkoľvek pobočke Packeta s uvedením nášho kódu, e-mailom na adrese info@povidlo.sk, alebo prostredníctvom reklamačného formulára poskytovaného službou Retino. 

7.6 Dodanie reklamovaného tovaru späť predávajúcemu. Tovar musí byť vrátený kompletný, nepoškodený (s výnimkou reklamovanej vady), ideálne v pôvodnom nepoškodenom obale, tak aby sme mohli dodržať zásady správneho hygienického postupu.  

7.7 Kto znáša náklady na dopravu reklamovaného tovaru? Pokiaľ využijete pre vrátenie tovaru službu Packeta, tento spôsob dopravy je na naše náklady. Kód pre vrátenie bude uvedený pri vašej objednávke. Štítok na balíček Vám vytlačia priamo na pobočke Packety. Pokiaľ sa rozhodnete využiť iný spôsob dopravy, potom náklady na dopravu reklamovaného tovaru späť k nám nesiete sami. Prosím vezmite na vedomie, že reklamovaný tovar zaslaný na dobierku nebude z našej strany prebraný a bude Vám vrátený späť na Vaše náklady. Ak však bude Vaša reklamácia uznaná ako oprávnená, máte nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie. Tieto náklady sú chápané ako najmenšie nutné náklady (tj náklady na zaslanie tovaru najlacnejšou dostupnou prepravou). Žiadosť o úhradu týchto nákladov musí byť uplatnená najneskôr do 1 mesiaca od ubehnutia lehoty na uplatnenie práva z chybného plnenia. 

7.8 Potvrdenie. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vám bude zaslané potvrdenie o prijatí reklamácie a jej obsahu na Vami určenú e-mailovú adresu.  

 

8 AKO RÝCHLO BUDE VAŠA REKLAMÁCIA VYRIADENÁ 

8.1 Kedy bude uzavretý reklamačný proces? Občiansky zákonník nám na vybavenie reklamácie dáva lehotu 30 dní od uplatnenia práva z vád. V tejto lehote najneskôr býva z našej strany reklamačný proces uzavretý. 

8.2 Posúdenie chyby. Spravidla však do 3 pracovných dní po doručení potrebnej dokumentácie (fotografie a ďalších nevyhnutných údajov pre posúdenie vady tovaru) či doručenie reklamovaného tovaru späť k nám je vykonané bezodkladné posúdenie vady a ozveme s predbežným názorom zákazníkovi – najčastejšie telefonicky. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady (napr. bude z našej strany nutné, aby sme požiadali o súčinnosť nášho dodávateľa či výrobcu).  

8.3 Pokiaľ je tovar chybný. V prípade, že bol reklamovaný tovar uznaný za chybný, je reklamačný proces uzavretý najneskôr v lehote 30 dní od uplatnenia práva z vád. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť dlhšiu lehotu. Sme povinní si od Vás vyžiadať doplnenie podkladov v najkratšej možnej lehote. 

8.4 Pokiaľ nie je tovar uznaný za chybný. V prípade, že tovar nebol uznaný za chybný, budete o tom informovaní za účelom dosiahnutia individuálneho postupu. 

9 AKÝ ZVOLIŤ SPÔSOB VYBAVENI REKLAMÁCIE  

9.1 Čo ovplyvní moje možnosti. Zvolenie možnosti spôsobu vybavenia reklamácie z Vašej strany je podmienené najmä tým, či je chybné plnenie podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy.  

9.2 Podstatné porušenie zmluvy. V prípade, že je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, máte právo na: 

9.2.1 odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru, alebo 

9.2.2 odstránenie vady opravou tovaru (pokiaľ je to z povahy tovaru možné a účelné), alebo 

9.2.3 primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo 

9.2.4 odstúpenie od zmluvy. 

9.3 Nepodstatné porušenie kúpnej zmluvy. V prípade, že je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, máte právo na: 

9.3.1 odstránenie vady (dodaním nového tovaru bez vád, alebo dodaním chýbajúcemu tovaru, alebo opravou tovaru), alebo 

9.3.2 primeranú zľavu z kúpnej ceny. 

9.4 Vy nám oznámite spôsob vybavenia reklamácie. Pokiaľ nie, opýtame sa Vás. Máte povinnosť nám oznámiť, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, a to pri oznámení vady (napr. vyplnením a odoslaním reklamačného formulára), alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôžete zmeniť bez nášho súhlasu; to neplatí v prípade, že budete žiadať opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstránime vady v primeranej lehote či oznámime Vám, že vady neodstránime, môžete požadovať miesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť. 

9.5 Pokiaľ si včas nezvolím, ako si prajem reklamáciu vybaviť. Ak nastane situácia, kedy si nezvolíte svoje právo z chybného plnenia včas (podľa bodu 9.4 reklamačného poriadku), máte práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. 

9.6 Dodanie nového tovaru? Môžete požadovať dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti tovaru, môžete požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môžete odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, máte právo na bezplatné odstránenie vady. 

9.7 Opakovaný výskyt alebo väčší počet chýb. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti máte aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôžete tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade máte taktiež právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpite od zmluvy alebo ak neuplatníte právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu tovaru, môžete požadovať primeranú zľavu. 

9.8 Primeraná zľava? Máte právo na primeranú zľavu aj v prípade, že Vám nemôžeme dodať nový tovar bez vád, vymeniť jej súčasť alebo tovar opraviť, rovnako aj v prípade, že nezjednáme nápravu v primeranom čase alebo že by Vám zjednanie nápravy spôsobilo značné ťažkosti. 

9.9 Ďalšie práva. Môžeme Vám dodať to, čo chýba, alebo odstrániť inú právnu vadu do chvíle, než uplatníte právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpite od kúpnej zmluvy. Iné vady sme oprávnení odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru; voľba nesmie zákazníkovi spôsobiť neprimerané náklady. Pokiaľ neodstránime vadu tovaru včas alebo vadu tovaru odmietneme odstrániť, môže zákazník požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôžete zmeniť bez nášho súhlasu. 

9.10 Vrátenie pôvodného tovaru. Pri vybavení reklamácie dodaním nového tovaru ste nám povinní vrátiť tovar pôvodne dodaný (ak sa nedohodneme inak). Dodanie nového tovaru nemôže zákazník požadovať (a nemôže ani od kúpnej zmluvy odstúpiť), ak nemôže tovar vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal; toto neplatí v nasledujúcich situáciách: 

9.10.1 došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady tovaru, alebo 

9.10.2 použili ste tovar ešte pred objavením vady, alebo 

9.10.3 ak ste nespôsobili nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave svojim konaním alebo opomenutím, alebo 

9.10.4 ak ste predali tovar ešte pred objavením vady, spotrebovali ho, alebo ste pozmenili tovar pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do výšky, v ktorej sme mali z použitia tovaru prospech. 

10 UKONČENIE REKLAMÁCIE 

10.1 Pokiaľ ste nám tovar na reklamáciu poslali. Pokiaľ nám bol reklamovaný tovar zaslaný k reklamácii dopravcom, bude po jej vybavení automaticky zaslaný na Vašu adresu, ktorú ste nám oznámili. Prípadne odôvodníme zamietnutie reklamácie.  

10.2 Pokiaľ vraciame kúpnu cenu. V prípade, že reklamácia je uznaná ako oprávnená a Vy oprávnene požadujete ako spôsob vybavenia reklamácie vrátenie kúpnej ceny, zašleme Vám bezhotovostne zaplatenú kúpnu cenu späť na bankový účet, ktorý určíte v reklamačnom formulári, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, kedy Vám bolo zaslané potvrdenie o spôsobe vybavenia reklamácie.  

10.3 Prevzatie reklamovaného tovaru. Máte povinnosť prevziať reklamovaný tovar najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy ste bol o jej vybavení vyrozumený. Po uplynutí tejto lehoty sme oprávnení účtovať poplatok za uskladnenie tovaru v zmysle § 2120 ods. 1 v súvislosti s § 2159 ods. 2 Občianskeho zákonníka Českej republiky. Denný poplatok za uskladnenie je účtovaný vo výške 1 EURO. 

10.4 Predaj nevyzdvihnuteho tovaru. Pokiaľ si nevyzdvihnete tovar z vybavenej reklamácie do 6 mesiacov odo dňa, kedy ste boli o vybavení informovaní, vyhradzujeme si právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného. 

10.5 Povinnosť pri prevzatí reklamovaného tovaru. Máte ďalej povinnosť pri prevzatí skontrolovať kompletnosť reklamovaného tovaru, najmä že zásielka s tovarom obsahuje všetko, čo obsahovať má. K neskorším námietkam už nebude prehliadané.  

 

11 ZÁVEREČNÁ ČASŤ 

11.1 Práva vyplývajúce zo zákona. Práva zákazníka vyplývajúce zo zákona nie sú týmto reklamačným poriadkom dotknuté. 

11.2 Platnosť. Tento reklamačný poriadok (určený iba spotrebiteľom) je platný od 1.7.2022 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.